Om 8:e marskommittén

8:e marskommittén består av ett antal organisationer som är aktiva i Göteborg. Tillsammans arrangerar vi publika arrangemang som på olika sätt uppmärksammar den Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Följande organisationer ingår i 8:e marskommittén i Göteborg:

Feministiskt initiativ, Feministiskt Självförsvar Göteborg, Foff - Forum för Feministiska Föräldrar, Forum för mänskliga rättigheter och demokrati i Iran, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Iranska Flyktingars Riksförbund, Kommunistiska Partiet, Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, Kvinnor för fred, Miljöpartiet de Gröna, Män för Jämställdhet, Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Rättvisepartiet Socialisterna, Socialistiska partiet, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Ung Vänster, UN Women, Vänsterpartiet.

Vill er organisation ansluta sig till 8:e marskommittén? Hör då av er till 8marskommitten@gmail.com.

Medlemsorganisationer måste ställa sig bakom 8:e marskommitténs gemensamma plattform.

Samtliga organisationer som är medlemmar i 8:e-marskommittén mottar mötesprotokoll via e-post.


Kontakta 8:e marskommittén

På Facebook heter vi 8:e marskommittén Göteborg.
Kontakta oss via e-post: 8marskommitten@gmail.com.