söndag 22 september 2013

Planeringsmöten inför firandet av 8 mars 2014

Nu har 8-marskommitten påbörjat planeringen inför firandet av den internationella kvinnodagen 8 mars 2014. Under hösten 2013 sker planeringsmöten på Kvinnofolkhögskolan vid följande tillfällen:

  • Torsdag 17 oktober, kl 18-20
  • Torsdag 7 november, kl 18-20
  • Torsdag 28 november, kl 18-20

Information om ytterligare planeringsmöten kommer längre fram.

Vi välkomnar både representanter för organisationer som tidigare anslutit sig till 8-marskommitten och representanter för organisationer som inte varit med i 8-marskommitten förut. För att delta i 8-marskommitten krävs att organisationen ifråga ställer sig bakom 8-marskommittens gemensamma plattform. Dokumentet finns att läsa på denna hemsida. För mer information om kommittén hör av dig till 8marskommitten@gmail.com.

Vid möten använder vid oss av ingången vid trappan och grinden som vetter mot Masthuggstorget. Ett tips till er som vill delta vid planeringsmöten är att vara på plats vid trappan ca 17.50, så att ni kan bli insläppta.


Varmt välkomna!

8-marskommitten i Göteborg