måndag 8 december 2014

Evenemang den 26 februari - save the date!

Den 26 februari arrangerar 8:e marskommittén en kväll där vi lär oss mer om de framsteg som sker världen över i kampen för kvinnors rättigheter och livsvillkor. Evenemanget äger rum i stora salen i Hammarkullens Folkets hus. Mer detaljerad information om klocktid och programpunkter kommer längre fram.

söndag 7 december 2014

Ekonomiska bidrag till firandet av 8 mars år 2015

Det är nu möjligt att sätta in ekonomiska bidrag till firandet av Internationella kvinnodagen 2015 på Kvinnofolkhögskolans plusgiro 431 60 45-6. Ange ”8 marskommittén”. Pengarna går till omkostnader för de arrangemang som 8-marskommittén anordnar i Göteborg.