måndag 8 december 2014

Evenemang den 26 februari - save the date!

Den 26 februari arrangerar 8:e marskommittén en kväll där vi lär oss mer om de framsteg som sker världen över i kampen för kvinnors rättigheter och livsvillkor. Evenemanget äger rum i stora salen i Hammarkullens Folkets hus. Mer detaljerad information om klocktid och programpunkter kommer längre fram.

söndag 7 december 2014

Ekonomiska bidrag till firandet av 8 mars år 2015

Det är nu möjligt att sätta in ekonomiska bidrag till firandet av Internationella kvinnodagen 2015 på Kvinnofolkhögskolans plusgiro 431 60 45-6. Ange ”8 marskommittén”. Pengarna går till omkostnader för de arrangemang som 8-marskommittén anordnar i Göteborg.


tisdag 14 oktober 2014

Välkomna till planeringsmöte inför 8 mars 2015!

Nästa planeringsmöte för 8-marsfirandet i Göteborg år 2015 äger rum den 22 oktober kl 18-20 på Kvinnofolkhögskolan (hållplats Masthuggstorget).

Särskilt välkomna är representanter för organisationer och nätverk som inte har deltagit i kommitténs arbete tidigare. Tillsammans planerar och genomför vi ett offentligt firande av den internationella kvinnodagen i Göteborg, den 8 mars 2015!

För att delta i kommittén krävs att organisationen ställer sig bakom vår gemensamma plattform, se
http://www.8marskommitten.blogspot.se/p/gemensam-plattform-for-8e-marskommitten.html

Om du vill komma på mötet rekommenderar vi att du tar kontakt med 8:e marskommittén genom att skriva på vår facebooksida 8:e marskommittén i Göteborg, så får du närmare instruktioner om var mötet äger rum och hur du hittar dit.

År 2014 arrangerade vi en demonstration som gick från Gustaf Adolfs torg till Götaplatsen, samt en offentlig paneldebatt som ägde rum på Restaurang Trappan. Du kan läsa mer om dessa evenemang längre ner på denna sida.


Välkomna!

8:e marskommittén i Göteborgtorsdag 6 mars 2014

Demonstration på Internationella kvinnodagen!

8marskommitten arrangerar en demonstration i Göteborg på Internationella kvinnodagen. Parollen för årets demonstration är "Hållbart arbetsliv för världens kvinnor!". Samling på Gustaf Adolfs torg kl 13.30. Avmarsch mot Götaplatsen kl 14.00. Tal av Sussan Saberi, Iranska flyktingars riksförbund, kören Lucky Lips och appeller.

The March 8 Committee is organizing a demonstration in Gothenburg on International Women's Day! The slogan of the demonstration is "sustainable working life for women around the world". We gather at Gustaf Adolf Torg, Saturday, March 8 at 1.30 pm, and start walking towards Götaplatsen at 2 pm. Speech by Sussan Saberi, Iranian Refugees National Association. Choir performance by Lucky Lips.

Le Comité du 8 mars organise une manifestation à Göteborg lors de la Journée internationale de la femme! Le slogan de la manifestation est "vie professionnelle durable pour les femmes du monde". Rendez-vous à la Place Gustave-Adolphe, le samedi 8 mars à 13h30. Départ vers Götaplatsen à 14h00. Discours de Sussan Saberi, l'Association nationale des réfugiés iraniens, le chœur Lucky Lips et des appels.

Rexistina 8 a Adarê meş`ek saz dike li Göteborg bo (seba) roja navnetewî`ya (enternasyonal) Jinan.
Parola bo meş`ê: Mafên Jinan û Wek hevî bo Jinên navnetewî. Kom bûn û şûn: Gustav Adolfs torg, şemi (lördag), 8`ê Adarê (mart), seat 13.30, dest pêdike! Bi rêketin ber bi Götaplatsen: seat 14.00. Sussan Saberi, li Rêxistina Penahberê (Flyktıngars) Iranê, peyvînek dike = dipeyîve (Axaftin = qezi kirin). Dengbêj (koro): "Lucky Lips and Appeller".

8 inci Mart Komitesi Göteborg'ta , 8 Mart Enternasionel Dünya Kadınlar günü için, bir yürüyüş düzenliyor.Yürüyüşün sloganı ''Dünya Kadınları için dayanıklı çalışma yaşamı'' dır. Yer; Gustav Adolftorg, 8 Mart cumartesi günü saat 13:30 da toplanılacaktır. Bunu takiben 14:00 te Göteplatsene doğru yürüyüş devam edecektir. Konuşmac; Sussan Saberi, İran Mülteci Fedarasyonu, Koro Lucky Lips ve Apeller.

tisdag 4 mars 2014

Pressmeddelande: Den 8 mars demonstrerar vi för ett hållbart arbetsliv och för införandet av en samtyckeslag

Sedan 1910 har den Internationella kvinnodagen varit en kampdag för jämställdhet och rättvisa mellan könen. Förtryck och diskriminering av kvinnor förekommer än idag i alla världens länder och tar sig många olika uttryck. För att uppmärksamma detta anordnar 8marskommittén i Göteborg en demonstration lördagen den 8 mars.

Parollen för demonstrationen är ”Hållbart arbetsliv för världens kvinnor”. Vi protesterar mot att kvinnor utnyttjas och diskrimineras och kräver en förändring som ger ett hållbart arbetsliv för världens kvinnor. Våra krav är följande:

· Avskaffa lönediskrimineringen – lika lön för likvärdigt arbete oavsett kön. I Sverige är löneskillnaden mellan kvinnor och män lika stor idag som för tio år sedan, ca 14 procent.
 · Inför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön – för ökad hållbarhet och mänskligare arbetsförhållanden.
· Motverka att män gynnas på bekostnad av kvinnor – för en jämn könsfördelning på alla nivåer i privata och offentlig sektorn.
· Kräv att män utför hälften av det obetalda arbetet – det är orimligt att kvinnor fortfarande lägger dubbelt så mycket tid på obetalt hemarbete som män.
· Avskaffa människohandeln, det moderna slaveriet – Enligt FN är det främst kvinnor och barn som utsätts för människohandel och utnyttjas sexuellt, för tvångsarbete, slaveri eller organhandel.

8marskommittén i Göteborg ansluter sig också till kritiken mot flera uppmärksammade våldtäktsdomar och förespråkar införandet av en samtyckeslag i Sverige.

Samling inför demonstrationen sker lördagen den 8 mars kl 13.30, på Gustaf Adolfs torg. Avmarsch mot Götaplatsen kl 14.00. Huvudtalare är Sussan Saberi från Iranska flyktingars riksförbund. Kören Lucky Lips framträder. Appeller framförs av representanter från flera av 8marskommitténs medlemsorganisationer.

Välkomna!

8marskommittén i Göteborg