söndag 7 december 2014

Ekonomiska bidrag till firandet av 8 mars år 2015

Det är nu möjligt att sätta in ekonomiska bidrag till firandet av Internationella kvinnodagen 2015 på Kvinnofolkhögskolans plusgiro 431 60 45-6. Ange ”8 marskommittén”. Pengarna går till omkostnader för de arrangemang som 8-marskommittén anordnar i Göteborg.