tisdag 14 oktober 2014

Välkomna till planeringsmöte inför 8 mars 2015!

Nästa planeringsmöte för 8-marsfirandet i Göteborg år 2015 äger rum den 22 oktober kl 18-20 på Kvinnofolkhögskolan (hållplats Masthuggstorget).

Särskilt välkomna är representanter för organisationer och nätverk som inte har deltagit i kommitténs arbete tidigare. Tillsammans planerar och genomför vi ett offentligt firande av den internationella kvinnodagen i Göteborg, den 8 mars 2015!

För att delta i kommittén krävs att organisationen ställer sig bakom vår gemensamma plattform, se
http://www.8marskommitten.blogspot.se/p/gemensam-plattform-for-8e-marskommitten.html

Om du vill komma på mötet rekommenderar vi att du tar kontakt med 8:e marskommittén genom att skriva på vår facebooksida 8:e marskommittén i Göteborg, så får du närmare instruktioner om var mötet äger rum och hur du hittar dit.

År 2014 arrangerade vi en demonstration som gick från Gustaf Adolfs torg till Götaplatsen, samt en offentlig paneldebatt som ägde rum på Restaurang Trappan. Du kan läsa mer om dessa evenemang längre ner på denna sida.


Välkomna!

8:e marskommittén i Göteborg